Yayınlar

blank image

Selçuk İplikci

Şirketler Topluluğu

1.Şirketler Topluluğu Nedir? Şirketler topluluğu kısaca, tüzel kişiliği olmayan ve şirketler hukukuna tabi özel bir kişi birliğidir.[1] TTK m. 195/IV’te...

blank image

Selçuk İplikci

Startuplarda Şirketleşme

Aklında bir proje bulunan ancak çoğunlukla bu projenin gerçekleşmesi için yeterli sermaye, alt yapı konusunda problem yaşayan startuplar şirketleşme gerekliliği...

blank image

Selçuk İplikci

Nafaka Artırım Davası

Nafaka, uygulamada daha çok boşanma davasından sonra daha maddi açıdan geçinemeyecek durumda olan eşe ödenen maddi ödenektir. Nafaka; tedbir, yoksulluk,...

blank image

Selçuk İplikci

Hakaret Suçu ( TCK m. 125-131)

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda Şerefe Karşı Suçlar  ve Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar  başlıkları altında düzenlenmiştir....

blank image

Selçuk İplikci

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanmanın eşler ve çocuklar yönünden birtakım sonuçları vardır. Bu sonuçlardan biri mali sonuçlardır. Boşanmanın mali sonuçları maddi tazminat, manevi tazminat...

blank image

Selçuk İplikci

İşe İade Davası

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre fesih bildiriminde sebep gösterilmeyen veya gösterilen sebebin geçerli olmadığını öne süren işçi, işe iade talebinde...

blank image

Selçuk İplikci

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı boşanmada eşler, boşanmaya ilişkin gerek parasal gerek çocukların durumuna ilişkin...

blank image

Selçuk İplikci

İkale sözleşmesi nedir ?

İkale sözleşmesi İş Kanunu’nda özel olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, hukukumuzdaki sözleşme serbestisinin bir ürünü olarak karşımıza çıkar. Borçlar Kanunu’nda yer...

Mesaj Gönder
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?