Veraset İlam ve Mirasçılık Belgesi

Veraset İlamı, bir diğer deyişle mirasçılık belgesi, murisin mirasçılarını ve mirasçıların pay oranlarını gösterir belgedir. Mirasçılara, mirasçılık belgesi üzerinde belirtilen oranlara dayanarak mirasları dağıtılır.

VERASET İLAMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Veraset ilamı alabilmek için başvuracak mirasçıların birtakım belgeleri hazır etmeleri gerekmektedir. Bunlar;  Nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi, veraset ilamı talebini içerir dilekçe.

Burada belirtmek gerekir ki, mirasçıların miraslarına sahip olabilmeleri için mirasçılık belgesi yeterli olmayacaktır. Mirasçılık belgesinin alınmasından sonra mirasın üzerlerine geçmesi için intikal işlemlerini de gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi halde miras kendilerine intikal olmayacaktır.

VERASET İLAMI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Veraset ilamı iki yoldan alınabilir. Bunlardan birincisi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile veraset ilamı alınmasıdır. Bu halde veraset ilamı mahkeme kanalıyla alınır. Sulh Hukuk mahkemesine veraset ilamı için tek bir mirasçının başvurması mümkün olduğu gibi tüm mirasçılar birlikte de başvurabilirler. Mahkemelerin yoğunluğu göz önüne alındığında mahkeme yoluyla veraset ilamı alınması ikinci yol olan noter kanalı ile veraset ilamı alınmasından daha uzun sürebilecektir.

İkinci olarak, mirasçılık belgesi, noter kanalı ile alınabilir. Noter kanalı ile mirasçılık belgesi alınması mahkeme yoluna nazaran daha hızlı bir işlemdir. Noter kanalıyla mirasçılık belgesi alınabilmesi için en önemli hususlardan bir tanesi mirasçıların tamamının Türkiye’de ikamet ediyor olmasıdır. Aksi halde noter kanalıyla mirasçılık belgesi talep edilemez. Noterden alınan mirasçılık belgesine itirazı olan mirasçıların Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz hakları saklıdır.

VERASET İLAMI SÜRESİ

Mirasçılar, herhangi bir süre kısıtına takılı kalmaksızın istedikleri zamanda veraset ilamı için başvuru yapabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken mirasçılara taşınmaz intikal edilen durumdur. Eğer mirasçılara taşınmaz intikal ediyorsa bu taşınmazların beyanı ve vergilerinin ödenmesi yükümlülüğü bulunmaktadır.