Nafaka Artırım Davası

Nafaka, uygulamada daha çok boşanma davasından sonra daha maddi açıdan geçinemeyecek durumda olan eşe ödenen maddi ödenektir. Nafaka; tedbir, yoksulluk, yardım ve iştirak olmak üzere dört çeşittir. Tedbir nafakası, boşanma davası esnasında eşlerden birinin yoksulluğa düşmesi halinde ödenmesi gereken nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası, eşlerden birinin boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmesi halinde süresiz olarak istenebilen nafakadır. Yardım nafakası, verilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan alt soy ve üst soy ile kardeşlere ödenen nafakadır. İştirak nafakası velayet kendisine verilen eş tarafından diğer eşe yönelik ortak çocuk için talep edilebilen nafakadır.

TMK m.176/4, ‘‘Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.’’ Hükmüne göre belirli şartlarda mahkemenin takdir ettiği nafaka miktarının arttırılması talep edilebilir.

Nafakanın arttırılması davasının açılabilmesi için birtakım haklı sebepler aranır. Enflasyon, piyasa şartları, kişinin hayatında gelişen ve mali dengesini bozan durumlar nafaka artırım davası için haklı sebep teşkil ederken diğer eşin maddi durumundaki iyileşme de bu dava için haklı sebeptir.

Nafaka artırım davası zamanaşımına tabi değildir. Bunun yanında boşanmadan sonra eşlerden biri lehine nafakaya hükmedilmemişse bahsi geçen nafaka hakkı boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Nafaka artırım davası nafaka alan tarafın yerleşim yeri mahkemesinde açılır.