Evilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkı hukukumuzda yalnızca kadın çalışanlara verilmiş bir hak olup erkek çalışanların bu haktan yararlanması mümkün değildir. Evlenen kadın işçi, evlendikten sonra bir yıl içerisinde iş akdini evliliği gerekçe göstererek feshedebilir ve bununla beraber işverenden birtakım işçilik haklarını talep edebilir.

ŞARTLARI

Evlenen kadının evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkından yararlanabilmesi için, iş sözleşmesi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yazılı olarak feshedilmelidir. Bir yıllık süre resmi nikah tarihinden itibaren başlar. Nikah öncesinde gerçekleştirilen fesihler evlilik nedeniyle işten ayrılmanın hükümlerini doğurmayacağından, feshin nikah öncesinde gerçekleştirilmesi halinde çalışan kadın işçilik haklarından mahrum kalabilir.

Evliliği gösterir belge işverene sunulmalı ve fesih bildiriminde fesih nedeni evlilik olarak belirtilmelidir. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen kadın çalışan, işverene yapacağı fesih bildirimiyle beraber kıdem tazminatını da talep etmelidir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte, çalışılmış süre toplamının 1 yılın üzerinde olması gerekir. Aksi halde evlenen kadın kıdem tazminatına hak kazanamaz.

SONUÇLARI

Evlilik nedeniyle işten ayrılma istifa hükmünde değildir. Dolayısıyla kadın fesihten sonra işçilik haklarını alabilir. Evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kadın işçi, işverenden kıdem tazminatı talep edebilir. Kıdem tazminatı dışında işten ayrılan kadın çalışana fazla mesai ve sair işçilik alacakları da ödenir.

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshinde ihbar öneli bulunmamaktadır. Fesih, işverene ulaştığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu olarak da evlilik nedeniyle işten ayrılan kadının ihbar süresince çalışması gerekmediği gibi işverenden ihbar tazminatı talep etmesi de mümkün olmaz.

Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı alan kadının sonrasında başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması noktasında bir engel bulunmamaktadır.

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshinde, iş sözleşmesi işçinin kendi isteğiyle feshedildiği dolayısıyla işsizlik ödeneğinden yararlanılması mümkün değildir.