Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı boşanmada eşler, boşanmaya ilişkin gerek parasal gerek çocukların durumuna ilişkin her konuda hür iradeleri ile anlaşarak evlilik birliğini sonlandırırlar. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanmanın yanı sıra çok daha kısa bir süreçtir.

ŞARTLARI

Eşlerin anlaşmalı boşanabilmesi için öncelikli aranan şart evliliğin en az bir yıl sürmesi aranır. Bir diğer anlatımla davayı açabilmek için evlilik tarihinin üzerinden en az bir yıl süre geçmesi gerekmektedir. İkinci olarak ise, eşlerden birinin açacağı davayı diğerinin kabul etmesi ya da eşlerin mahkemeye birlikte başvurması gerekir. Çekişmeli olarak açılmış olan bir boşanma davasında, dava sürerken, eşlerin mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunmaları ya da duruşmada bu iradelerini zapta geçirmeleri halinde de anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olur.

Bir sonraki adım eşlerin boşanma iradelerini hakim önünde dile getirmeleridir. Taraflar hür iradelerini mahkeme önünde açıkladıktan sonra hakim, iradelerin fesada uğrayıp uğramadığını değerlendirir. Değerlendirmesi sonucunda eğer tarafların iradelerinin fesada uğradığı tespit olunursa hakim boşanma talebini reddedebilir. Boşanma, kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olup eşlerin boşanma iradelerini hakim önünde bizzat kendileri açıklamalıdır. Bir başka deyişle, avukatın müvekkili yerine boşanma iradesi açıklaması gibi bir durum söz konusu olamaz.

Hakim, eşlerin mahkemeye sunmuş olduğunu boşanmaya ilişkin, para, çocukların durumu gibi her konuda hususun düzenlendiği anlaşmayı inceler, gerekli görürse birtakım hususlarda değişiklik yapar. Burada dikkat edilmesi gerekeni hakimin yaptığı değişikliklerin taraflarca kabul edilmesidir. Hakimin yaptığı değişiklikler iki tarafça da kabul edilmediği sürece anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Hakim tarafların mahkemeye sunduğu anlaşmayı herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın olduğu haliyle uygun da bulabilir. Tüm bu hallerin gerçekleşmesi halinde hakim boşanmaya hükmeder.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Dolayısıyla davayı açacak olan eş/eşler taraflardan birinin yerleşim yeri veya son 6 aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemesine başvurabilirler.

KARARIN KESİNLEŞMESİ

Anlaşmalı boşanma kararı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde kesinleşir. Bu iki haftalık süre beklenmek istenmezse, taraflar üst mahkemeye başvuru hakkından feragat ettiklerini içerir dilekçeyi mahkemeye sunarak kararın kesinleşmesini sağlayabilirler.